Kontakt

Štefan Beňo

Email: benorez.lv@gmail.com
Mobil: +421 907 105 457

Miesto podnikania:
Plášťovce 151
935 82, Plášťovce

IČO: 41774680
DIČ: 1044727365

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice od 1.7.2005
Číslo živnostenského registra: 420-18359